Companero

DW Companero ~ Andalusian Stallion


vaquero

Vaquero ~ American Azteca Stallion

Dakota Raven ~ Spanish Norman Stallion

 

 

 
Tesoro

Tesoro A ~ Andalusian Stallion
roserite

valeroso

Valeroso ~ Andalusian Stallion